SELECT parent_id, id, level, name FROM news_category WHERE id = 103
Tuổi Trẻ Cười - Tuoi Tre Mobile
Tuổi Trẻ Cười
21:05

Có chuyền bóng cho đâu!

TTC - Khi mới ra trường, tôi được phân công về dạy ở một trường vùng sâu, nơi mà học sinh chủ yếu là người khmer. Đa số các học sinh đều nói được tiếng Việt nhưng giọng lớ ngớ, ngọng nghịu và cách diễn đạt từ ngữ cũng rất khó hiểu.