SELECT parent_id, id, level, name FROM news_category WHERE id = 103
Tuổi Trẻ Cười - Tuoi Tre Mobile
Tuổi Trẻ Cười
15:58

Nỗi lo cẩu ngoại

TTC - Từ lâu ở VN đã hình thành trào lưu nuôi chó ngoại, mặc dù chó Tây khá đắt, lắm loại tới vài ba chục triệu một con. Thực ra người có tiền được quyền sở hữu những con vật quí là chuyện bình thường.