SELECT parent_id, id, level, name FROM news_category WHERE id = 269
Việc làm Online - Tuoi Tre Mobile
Việc làm Online
04:15

Về nước mới được nhận trợ cấp thôi việc

TT - Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, phía Hàn Quốc thông báo kể từ ngày 29-7-2014, tiền bảo hiểm mãn hạn về nước (hay còn được gọi là tiền trợ cấp thôi việc) được chi trả trong vòng 14 ngày kể từ ngày về nước.