* Doanh nghiệp tốt phải được vay vốn

Điều chỉnh thời hạn trả nợ và gia hạn cho DN

25-04-2012 04:26

TT - Đó là chỉ đạo của thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước đối với các NH thương mại. Cụ thể, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân, tại văn bản số 2506 ban hành ngày 24-4 thống đốc yêu cầu các NH thương mại chủ động phối hợp với khách hàng vay đánh giá khả năng trả nợ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay và khả năng tài chính của mình, các NH thương mại thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay quá hạn. Đối với các khách hàng có khả năng trả nợ thì NH thương mại xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ với thời hạn phù hợp nguồn trả nợ của khách hàng.

Thống đốc cũng yêu cầu trên cơ sở khả năng tài chính và chính sách khách hàng của mình, các NH thương mại xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động. Bên cạnh đó, các NH thương mại xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính và trên cơ sở khả năng tài chính, quy chế miễn, giảm lãi của NH.

* Thống đốc NH Nhà nước vừa ký ban hành quyết định về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ. Theo đó, NH thương mại phải đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Nếu hoạt động của doanh nghiệp có chiều hướng tích cực và có khả năng trả nợ tốt thì điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ và cho vay nợ mới để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh daonh, có cơ hội trả nợ NH.

LÊ THANH

Bình luận 0 bình luậnHoàn tất Thoát

Tin khác

Xem thêm